Original STEIWA-VARIO Combi 0/2 + 0/4

Item number: STE-3.1-000001
Available in: AT, on request
Numberkg
Package: kg (25kg)  / Palette (900kg)

Description

100 % lösningsmedelsfri.
Omedelbar trafikfrigörelse tack vare extremt snabb härdning. Reaktiv kall asfalt.
Kan förvaras i 9 månader. Tillverkad uteslutande av granitspån av hög kvalitet, vilket ger extremt hög nötningsbeständighet.
Baserat på testvärdena vid 60 grader är det dokumenterat att STEIWA-VARIO 0/4 motsvarar kvaliteten på varm asfalt efter härdning.

Bestående av
18 containrar STEIWA-VARIO 0/2 och
18 containrar STEWA-VARIO 0/4
1 pall = 36 behållare á 25 kg

Fördelar i detalj:
- 100 % lösningsmedelsfri.
- Miljövänlig, tillverkad av förnybara, vegetabiliska råvaror.
- Omedelbart stabilt tack vare den extremt snabba härdningen.
- Uppnår 5,7 kN tryckbelastning 2 timmar efter installationen!
- Optimal bindning tack vare polymerbitumen > 0,5 kN, draghållfasthet (motsvarar DSK-standard för skiktbindning).
- Inget vatten får tränga in i kanterna.
- Spårningstest > 2000 omkastningar.
- Betydligt högre mjukningspunkt och därför mycket god hållbarhet även i direkt solljus.
- Perfekt åldringsbeständighet även vid hög belastning.
- Engångsreparation från den lilla containern med snabb härdning till varm asfaltkvalitet - permanent lagning med billig kallblandning hör till det förflutna.

Links, Downloads and Stories! (2)

This could be interesting as well!

Accessories

Spare parts

Senast sedd

Article has been added!

We also recommend the following accessories: