Original STEIWA-VARIO 0/2

Item number: STE-10132
Available in: AT, on request
Numberkg
Package: kg (25kg)  / Palette (900kg)

Description

Mycket ekonomisk och hållbar asfaltmassa (inte alls jämförbar med kallblandning 0/2 i typ och kvalitet).
100 % reaktiv härdning.
Omedelbar trafikfrigörelse tack vare extremt snabb härdning.
Kan dras ut till noll.

1 pall = 36 behållare á 25 kg

Fördelar i detalj:
- 100 % lösningsmedelsfri.
- Miljövänlig, tillverkad av förnybara, vegetabiliska råvaror.
- Omedelbart stabilt tack vare den extremt snabba härdningen.
- Uppnår 5,7 kN tryckbelastning 2 timmar efter installationen!
- Optimal bindning tack vare polymerbitumen > 0,5 kN, draghållfasthet (motsvarar DSK-standard för skiktbindning).
- Inget vatten får tränga in i kanterna.
- Spårningstest > 2000 omkastningar.
- Betydligt högre mjukningspunkt och därför mycket god hållbarhet även i direkt solljus.
- Perfekt åldringsbeständighet även vid hög belastning.
- Engångsreparation från den lilla containern med snabb härdning till varm asfaltkvalitet - permanent lagning med billig kallblandning hör till det förflutna.

Links, Downloads and Stories! (2)

This could be interesting as well!

Accessories

Spare parts

Senast sedd

Article has been added!

We also recommend the following accessories: