Van Arx - VA 30 SH

De VA 30 SH is beschikbaar voor zwaar reinigings- en opruwingswerk. Een machine die wendbaar en eenvoudig te bedienen is dankzij de hydraulische toevoer. Het wordt overal gebruikt waar betonrenovatie op grote oppervlakken, het verwijderen van betonslurries, vuilkorsten of plastic coatings deel uitmaken van de dagelijkse gang van zaken. Het bewijst ook zijn waarde bij demarkeringswerkzaamheden en bij het verwijderen van rubberlagen op vliegvelden. Voor elke toepassing is er een geschikte lat. De VA 30 SH is uitgerust met een traploze diepte-instelling en een trillingsdempingssysteem.
Sorteer door: Itemnummer | Aanwijzing | / Eenheid
4 Artikel

Artikel is toegevoegd!

Wij bevelen ook de volgende accessoires aan: