Μηχανήματα για αντιολισθητική εφαρμογή

Για την εφαρμογή χρωμάτων με ενσωματωμένους παράγοντες πρόσφυσης, ένα μηχάνημα airless είναι συνήθως η δεύτερη επιλογή. Οι συσκευές αεροψεκασμού είναι πολύ πιο εύκολες στο χειρισμό αυτών των υλικών, καθώς δεν έρχεστε σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη μιας αντλίας airless.
Sort by: Item number | Description | / Unit
2 Article

Article has been added!

We also recommend the following accessories: