Lösningsmedelsbaserad bitumengödsel som är färdig att användas

Item number: FF-FSL-K
Available in: AT, on request
Numberkg
Package: kg (30kg)  / Palette (480kg)

Beskrivning

För tätning av porer över ett stort område med kallmetoden på öppna, uttjänta asfaltbeläggningar.

Med finkorniga mineraliska aggregat enligt ZTV BEA-STB.

Links, Downloads and Stories! (1)

Senast sedd

Article has been added!

We also recommend the following accessories: