Κονίαμα τοιχοποιίας άξονα EBRAPLAST

Item number: BEC-EBRAPLAST
Available in: AT, on request
Numberkg
Package: kg (25kg)  / Palette (1000kg)

Description

EBRAPLAST - ειδικό κονίαμα τοιχοποιίας άξονα για την κατασκευή αποχετεύσεων και γρήγορες επισκευές

έτοιμο προς χρήση ξηρό μίγμα, μέγεθος κόκκων 0-2 με σύντομο χρόνο εργασίας

ειδικά χαρακτηριστικά:
- χωρίς συρρίκνωση, ανθεκτικό στον παγετό, το αλάτι αποπάγωσης και τα θειικά άλατα, σύμφωνα με το ÖNorm
- αδιαπέραστο από το νερό
- εξαιρετικά φορτώσιμο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα

Links, Downloads and Stories! (3)

Τελευταία φορά που είδατε

Article has been added!

We also recommend the following accessories: