Σωληνωτή χαλύβδινη πινακίδα

Item number: SHA-463_35
Weight: 10.22 kg
Size: 3500 x