Stroje na bezvzduchové značenie ciest/Seat-On Mach

Bezvzduchové stroje C.M.C.Seat-On stroje. Na označovanie obcí, miest, vidieckych ciest a diaľnic. Vybavené farbami s vysokým obsahom pevných častíc studeným nástrekom plastu studeným plastom alebo termoplastom v závislosti od zariadenia na rôzne aplikácie.
Sort by: Item number | Description | / Unit
5 Article

Article has been added!

We also recommend the following accessories: