Rýchlostné prekážky Safety Rider

Safety Rider® je jedinečný modulárny modul na upokojenie dopravy, ktorý spomaľuje dopravu a zároveň zachováva plynulosť premávky. Rýchlostný prah sa skladá zo vzájomne prepojených jednotiek so systémom pero a drážka. To umožňuje vzájomné prepojenie modulov. Vhodné koncovky zabezpečujú úhľadný vzhľad.
Sort by: Item number | Description | / Unit
4 Article

Article has been added!

We also recommend the following accessories: