Stroje na označovanie obcí

V mestskej alebo obecnej oblasti sú oblasti použitia najrozsiahlejšie. Okrem parkovísk musia byť vyznačené aj vodiace čiary, ochranné chodníky, zábrany zastavenia atď. Tu je zvyčajne potrebných niekoľko strojov rôznych veľkostí a tiež aplikačných techník. Ak v malej obci postačuje ručne vedený stroj, v mestách sú potrebné aj stroje s hydraulickým pohonom alebo stroje s pojazdom.
Items per page
Sort by: Item number | Description | / Unit
19 Article
Items per page

Article has been added!

We also recommend the following accessories: