Brúsenie

Ak sa hľadá riešenie na odstránenie malých alebo veľmi ťažko odstrániteľných podlahových značiek, často sa používajú ručné brúsky alebo ručne vedené modely. Vďaka svojej ľahkosti a jednoduchej sa ľahko ovládajú. V poslednom čase sa na vyznačovanie tenkovrstvových podlahových značiek na betóne používajú aj stroje s valcami brúsneho papiera. Vďaka šetrnému procesu sú betónové povrchy ovplyvnené len veľmi mierne.
Sort by: Item number | Description | / Unit
5 Article

Article has been added!

We also recommend the following accessories: