Elektrické stroje

Vo vnútorných priestoroch, kde nie je povolené používať spaľovacie motory, sa používajú vymedzovacie frézy s elektrickým pohonom. Tie sú k dispozícii v rôznych šírkach a s rôznym vybavením.
Items per page
Sort by: Item number | Description | / Unit
10 Article
Items per page

Article has been added!

We also recommend the following accessories: