BASCO®plast universal

Výrobky BASCO®plast sa dajú použiť rôznymi spôsobmi a sú vhodné najmä na označovanie krajných a stredových čiar, ako aj bezpečnostných ciest (priechody pre chodcov). Studená plastová zmes sa používa na diaľniciach a cestách s vysokým dopravným zaťažením. Používajú sa na prácu vo verejných alebo súkromných priestoroch. Bascoplast universal je k dispozícii v bielej farbe a v bežných dopravných farbách. Na požiadanie sú k dispozícii aj špeciálne farby.
Sort by: Item number | Description | / Unit
4 Article

Article has been added!

We also recommend the following accessories: