Stroje na striekanie vzduchom

Stroje C.M.C. Airspray Ride-on. Na označovanie obcí, miest, poľných ciest a diaľnic. V závislosti od zariadenia je vybavený aj studeným nástrekom plastu pre rôzne aplikácie.
Sort by: Item number | Description | / Unit
3 Article

Article has been added!

We also recommend the following accessories: