Κάτοχος πινακίδας

Ευέλικτα εφαρμόσιμη θήκη για πινακίδες οδών. Αυτές οι βάσειςυποδοχές για οδικές πινακίδες μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά στις εκάστοτε απαιτήσεις όσον αφορά τη στάθμιση. Ανάλογα με την έκδοση, με διάμετρο 40, 50 ή 60 mm για το στήριγμα πινακίδας.
Sort by: Item number | Description | / Unit
2 Article

Article has been added!

We also recommend the following accessories: