Κόλλα BASCO®bond black MMA σε δοχείο 10 kg

Item number: 44-9120-290-U10
Available in: AT, on request
Numberkg
Package: kg (10kg)

Description

Η παστώδης συνοχή του υλικού καθιστά επίσης δυνατή την εφαρμογή σε επικλινείς επιφάνειες. Το μείγμα είναι σταθερό, αλλά εξακολουθεί να στρώνεται.

Πεδίο εφαρμογής:
Κατάλληλο για τη συγκόλληση κουμπιών σήμανσης, επίπεδων κρασπέδων, αισθητήρων για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας ή ως υλικό αρμολόγησης για διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία στον τομέα του οδικού εξοπλισμού.

Links, Downloads and Stories! (4)

Τελευταία φορά που είδατε

Article has been added!

We also recommend the following accessories: