Καμπυλωτός επίπεδος χαλύβδινος βραχίονας στήριξης, 80 x 12 mm

Item number: SHA-4053_100
Weight: 32.14 kg
Size: 1200 x 1000 x 80 mm
NumberPc.
Package: Stk. (1Pc.)

Description

Καμπυλωτός επίπεδος χαλύβδινος βραχίονας στήριξης, 50 x 12 mm, με εγκάρσια ράβδο, συνολικό πλάτος: 1.000 mm, γαλβανισμένο εν θερμώ

Τελευταία φορά που είδατε

Article has been added!

We also recommend the following accessories: