Καμπυλωτός επίπεδος χαλύβδινος βραχίονας στήριξης, 50 x 12 mm

Item number: SHA-4051_075B
Weight: 17.72 kg
Size: 1200 x 750 x 50 mm
NumberPc.
Package: Stk. (1Pc.)

Description

Καμπυλωτός επίπεδος χαλύβδινος βραχίονας στήριξης, 50 x 12 mm, με εγκάρσια ράβδο, συνολικό πλάτος: 750 mm, γαλβανισμένος εν θερμώ και επικαλυμμένος DB 703

Τελευταία φορά που είδατε

Article has been added!

We also recommend the following accessories: