Ανυψωτής πλαισίου άξονα

Τα στρογγυλά ή τετράγωνα τραβηχτά πλαίσια άξονα με εσωτερική διάμετρο περίπου 600 mm μπορούν να ανυψωθούν ή να αντικατασταθούν πλήρως με αυτούς τους ανυψωτήρες πλαισίων άξονα με ακρίβεια χιλιοστού λόγω του μηχανικού τρόπου λειτουργίας.

Χρησιμοποιείται για πάνω από 25 χρόνια και έχει αποδειχθεί χιλιάδες φορές!
Sort by: Item number | Description | / Unit
3 Article

Article has been added!

We also recommend the following accessories: